اس ام اس های عاشقانه جدید و زیبا

 

یک غنچه بدون شاخه خواهد پژمرد / یک شاخه بدون غنچه هم خواهد مرد

سوگند به عشق ، باغبان برگردان / بی غنچه دلم تاب نخواهد آورد

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 مرگِ یه رابطه از جایی شروع میشه که موبایل ها میره روی سایلنت...

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد...

با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره....

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم؛ وقتی حقیقت رو گفت کلا" خاموش شدم!!

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام / خارم ولی به سایه ی گل آرامیده ام

با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق / همچون بنفشه سر بر گریبان کشیده ام .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم،

که خوب می بازند !

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 من که به هیــــــچ دردی نمیخورم...
.
.
.
این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند..!!

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

یادش بخیر با هم میرفتیم ماهیگیری.
اون ماهی های زیادی تور میکرد
به من میخندید و میگفت:
یعنی نمیتونی 1 دونه ماهی بگیری؟
لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم:
... من ماهیمو خیلی وقت تور کردم....

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به یاد "مهربانیهایت" امضا نکردم .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *چه خوش خیال است ، فاصله را میگویم ، به خیالش تو را از من دور کرده 

نمیداند جای تو امن است ، اینجا در میان دل من .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه "حالت چطوره؟" و تو جواب میدی "خوبم!" ، کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه: "میدونم خوب نیستی..."

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


در رویاهایت جایی برایم باز کن ،

جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ،

خسته شدم از بی جایی !

 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ، ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ،
ﺭﯾﺠﮑﺖ ﮐﻦ . . .

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 
ما با دلمان هنوز مشکل داریم / صد سنگ بزرگ در مقابل داریم 

معشوق خودش می برد و می دوزد / انگار نه انگار که ما دل داریم .

 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


قشنگترین صدایی که می تونین از عشقتون بشنوین وقتیه که

از خواب بیدار میشه و گیج حرف میزنه !