.:اثر گفتن بسم الله در انجام کارها ابان91:.

عکس بسم الله الرحمن الرحیم-only-sms

 

توجه به مبانی دینی و بهره مندی از آن در نوع نگرش به طبیعت پیرامون خود و جهان بینی ما بسیار موثر است .مطالعه و تعمق در اسرار نظام خلقت علاوه بر ایجاد روح تواضع و فروتنی در انسان، می تواند مو جب تعالی معنوی در انسان شود و مربوط بودن حوادث و اتفاقات در این دنیا به یکدیگر نیز در همین راستا قابل ارزیابی و تامل است.
آنچه در زیر می خوانید حکایتی شنیدنی از امیر المومنین (ع) در خصوص  آثار منفی ترک  بسم الله  در زندگی روزمره خودمان است.
عبد الله بن یحیى نزد امیر مؤمنان (ع) آمد در جلوی آن حضرت یک تخت بود حضرت  فرمود؛ بنشین! وقتی عبدالله بن یحیی بر روی تخت نشست ،آن تخت  چرخید و او با سر بر زمین خورد و سرش  به شدت زخمی شد و خون از آن  روان شد .
پس آن حضرت آبى خواست و خون  سر عبدالله بن یحیی را شست سپس او را نزد خود فرا خواند حضرت دست بر آن کشید و آب دهن بر زخم او مالید، فورا زخم  بهم چسبید و گویا هیچ آسیبى بدان نرسیده، سپس فرمود: اى عبد الله سپاس خدا را که محو گناهان شیعه ما را در دنیا به گرفتارى آنها  در دنیا مقرر داشت، تا طاعتشان سالم بماند و مستحق ثواب آن باشند.
عبد الله گفت: اى امیر مؤمنان بواسطه این سخن به من فائده رساندى و به من  علمی آموختی و لی  اگر صلاح بدانید  آن گناهى را که به خاطر آن در این مجلس گرفتار بلا شدم معرفی کن  تا دوباره مرتکب آن گناه نشوم ؟
حضرت  فرمود؛  این بلائی که به آن گرفتار شدی به خاطر این بود که  هنگام نشستن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*  نگفتى  و خدا  اثر شوم  این  و ترک وظیفه را  در قالب چنین بلایی به تو نشان داد .تا   تو را از آن بی ادبی پاک کند.
سپس حضرت فرمود: رسول خدا بمن فرمود؛ هر کار مهمى که در آن بسم الله گفته نشود ناتمام است .
عبدالله بن یحیی می گوید عرض کردم: پدر و مادرم به قربان شما یا امیرالمومنین(ع) از این پس«بسم الله» گفتن را رها نمی کنم. سپس حضرت  فرمود؛ در این صورت از آن  بهره‏مند می‌شوى و  بوسیله آن خوشبخت می‌گردى.